Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ ufabettermostum7.com มีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งคุณควรอ่านทำความเข้าใจพร้อมกับยอมรับในข้อบังคับและเงื่อนไขก่อนเข้าใช้บริการ โดยทางเว็บได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้เข้าเล่นวางเดิมพันต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งคุณต้องยืนยันและยอมรับในข้อตกลงนี้ และข้อมูลที่ลงทะเบียนต้องเป็นความจริงทุกประการ
  2. ข้อมูลส่วนตัวที่แจ้งลงทะเบียนกับทางเว็บจะมีการจัดเก็บตามระบบความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  3. สำหรับการใช้งานต่าง ๆ ภายในเว็บ ufabettermostum7.com นั้น คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้น ให้ถือคำตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด
  4. สำหรับการเข้าใช้บริการกับทางเว็บของเรานั้น หากเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากการเดิมพัน หรือเกี่ยวกับกติกาต่าง ๆ รวมไปถึงผลของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในเกม ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
  5. หากมีการละเมิด หรือกระทำผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะการเป็นสมาชิกของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากเว็บเห็นสมควรว่าให้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนี้ สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  7. ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาข้อมูล รูปภาพกราฟิก เครื่องหมายโลโก้ เครื่องหมายทางการค้า รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการให้บริการทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในเว็บ ufabettermostum7.com จัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งสิ้น ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือคัดลอกเพื่อกระทำการใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดนี้จะถูกตีความตามกฎหมายทันที หลังจากยินยอมในข้อตกลงทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น
  9. หากสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ contact@ufabettermostum7.com
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ จะมีผลทันทีเมื่อเริ่มต้นขั้นตอนของการสมัครสมาชิก และหากมีการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางเว็บจะดำเนินการทางกฎหมายทันที

You may have missed

สมัครสมาชิก